Pomoc prawna, telefon zaufania, tłumacz przysięgły
 Polska 

Diakon Stanisław Kruszyński
Postbus 8132
6710 AC  EDE (Holandia)
tel. kom. +31 626 467 503
e-mail: s.kruszynski(małpka)upcmail.nl

Bezpłatne porady prawne i tania pomoc prawna, głównie na koszt państwa.
Odszkodowania z tytułu następstw wypadków przy pracy i innych nieszczęśliwych
wypadków, roszczenia od pracodawców z tytułu nieprawidłowości przy wypłacie wynagrodzenia, dodatku urlopowego, urlopu. Wnoszenie roszczeń z tytułu
bezprawnego zwolnienia z pracy w trybie natychmiastowym jest możliwe do 6 miesięcy. Wnoszenie innych roszczeń jest możliwe do 5 lat od chwili ich powstania.
Sprzeciw wobec zwolnienia z pracy w trybie natychmiastowym jest możliwy do 2 tygodni od momentu zwolnienia.

Rozliczanie podatku i tzw. rozłąkowego, załatwianie dofinansowania ubezpieczenia zdrowotnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, rodzinnego i dodatku na dzieci.

Ponadto tłumaczenia przysięgłe i telefon zaufania.

Biuro czynne codziennie od 8.00 do 20.00, w niedziele nieczynne
.Holandia